Presentation av Jörgen

antisvinn.se

 

För att du söker rätt person till ditt säkerhetsuppdrag.

Med erfarenhet sedan 1995 och många år inom säkerhetsområdet,

så har Jörgen den kompetensen och erfarenheten du efterfrågat, då det gäller att förebygga ditt svinn!

 

Jörgen på antisvinn.se har erfarenhet från privata bevakningsbolag, myndigheter samt försvarsmakten. Han har även hjälpt till med övningar inom verksamhetsskyddet hos RSV ( Riksskatteverket), samt deltagit i kris, katastrof samt utrymningsövningar.

Jörgen har 80 KY - poäng Informationssäkerhet samt 80 KY - poäng i Ledarskap mot företag.

Jörgen har även kännedom av kampkonsterna Tae kwon-do, och Jeet Kune - do och har en god förmåga att lära ut självskydd.

 

Att bekämpa svinn är en del av ditt verksamhetsskydd!

En verksamhet idag är beroende av samspelet mellan människa, teknik, organisation och administration.

Verksamhetsskydd innebär alltså i korthetskydd av personal, information, lokaler och utrustning för att säkerställa förmågan att planera och genomföra verksamhetens uppgifter och handlingar, för att behålla en ostörd produktion.

 

Det vill jag hjälpa dig med.

 

Copyright © All Rights Reserved