svinn?

antisvinn.se

 

För att du söker rätt person till ditt säkerhetsuppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är svinn?

Orsakerna till svinn kan härledas till någon eller några av följande fyra grupper:

 

1. Tillverkningssvinn

2. Fysiskt svinn

3. Administrativt svinn

4. Avsiktligt svinn, som i sin tur delas upp på:

a) kunder

b) personal

c) leverantörer

 

Tillverkningssvinn är material eller råvaror som inte på ett riktigt sätt tillvaratas för tillverkning av den slutliga produkten, eftersom råvarorna inte utnyttjas maximalt till en slutgiltig produkt.

 

Sådant svinn kan uppkomma i industrin men också t ex i storkök där många råvaror slutgiltigt förvandlas till matportioner.

 

Fysiskt svinn är t ex grönsaker som blir förstörda på livsmedelsavdelningen och datummärkning som passerats.

Avförs dessa händelser inte löpande och korrekt, framkommer kassationerna som svinn.

Avdunstning vid lossning av tankbilar är ett annat exempel på den här sortens svinn.

 

Administrativt svinn är felaktig eller utebliven dokumentering av differenser vid exempelvis leveranser eller vid inköp.

Andra exempel är prismärkningsfel eller inventeringsfel.

 

Avsiktligt svinn är stöld, bedrägeri och förskingring gjord av kunder, personal, leverantörer.

 

 

Här finns plats att visa upp din verksamhet !

 

Kontakta mig vid intresse.

Plats 1.

 

 

Plats 2

 

 

Copyright © All Rights Reserved