informationssäkerhet / verksamhetsskydd

antisvinn.se

 

För att du söker rätt person till ditt säkerhetsuppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsskydd - informationssäkerhet

 

 

 

Att förebygga och bekämpa svinn.

Att bekämpa svinn är en del av ditt verksamhetsskydd!

En verksamhet idag är beroende av samspelet mellan människa, teknik, organisation och administration som är en del av din informationssäkerhet.

 

Verksamhetsskydd innebär alltså i korthet skydd av personal, information, lokaler och utrustning för att säkerställa förmågan att planera och genomföra verksamhetens uppgifter och handlingar, för att behålla en ostörd produktion.

 

Jag vill hjälpa dig med detta.

 

 

 

Mitt namn är Jörgen och jag har erfarenhet av säkerhetsfrågor sedan 1995.

Välkommen till antisvinn.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved